Att hålla på med spelutveckling och speldesign blir allt populärare

Datorspel har nu för tiden en hög status i samhället, det ses allt oftare som ett kulturuttryck i likhet med film och litteratur. Att arbeta med speldesign och att utveckla datorspel är därför ett yrke som får allt högra status i samhället och som du, speciellt om du är en kreativ själ, kanske borde fundera på att välja.

Spelutveckling är en övergripande term som innefattar allting som har med själva skapandet av ett spel att göra. Det innebär vanligtvis att du antingen håller på med speldesign, grafik eller programmering. Dessa tre komponenter behövs nämligen alla för att skapa ett fullständigt spel. Man skulle kunna säga att den som håller på med speldesign är den som ansvarar för själva spelupplevelsen. Det vill säga är den som på ett abstrakt plan både skapar spelets logik och dess konflikter. Grafikern formger sedan denna speldesign, det vill säga att han eller hon faktiskt skapar karaktärerna och miljöerna. Sedan är det programmeraren som kodar och ser till så att allting funkar.

Viktigt att lära sig både speldesign, grafik och programmering

För den som vill hålla på med speldesign är det alltså viktigt att ha en grundläggande förståelse och åtminstone basala kunskaper i både grafik och programmering. Annars blir det nämligen väldigt svårt att till exempel veta sina begränsningar och möjligheter. På grund av detta innehåller alla utbildningar inom speldesign även utbildning i grafik och programmering också på universitetsnivå. Det kan ju vara bra om man fortfarande är osäker på vilken del av spelutvecklingen man vill hålla på med. På gymnasiet håller man självklart på med alltihop och provar sig fram för att kunna välja rätt senare i livet. Men det är alltså ingen brådska och ju mer kunskaper man har inom de olika inriktningarna ju lättare kommer man ha att arbeta i de team som i slutändan tillsammans skapar den färdiga spelen.

Speldesign blir ett allt populärare yrke