Det är viktigt att lära sig om datorer och IT i skolan

Nu för tiden är det mer regel än undantag att elever får tillgång till egna datorer i skolan. I alla fall i de högre årskurserna. Men många frågar sig fortfarande varför. En stor del av lärarkåren ställer sig skeptisk och många hävdar att datorer bara fungerar som mutor  i det friaskolvalets värld. Men att det däremot inte har mycket värde för undervisningen i sig. Snarare tvärtom. Vidare hörs argument som att elever måste lära sig skriva för hand, vilket jag tror att väldigt få motsätter sig, samt att man måste anteckna för hand för att minnas det man lärt sig, vilket möjligtvis kan stämma in på vissa individer. Själv ställer jag mig skeptisk till ovanstående skepticism. I dagens digitaliserade värld är det väl jättebra att elever så tidigt som möjligt kommer i kontakt med datorer och IT. De är någonting som de till ett hundra procent kommer att använda sig av i sitt vardagsliv och mycket troligt även i sitt arbetsliv. Att helt ta bort datorer från undervisningen är därför inte ett särskilt bra alternativ.

Datorer måste ses som en tillgång

Så vad är problemet? Själv tror jag att det till viss del består av att många lärare själva saknar kunskap om IT och därför ser datorer som en distraktion snarare än som ett hjälpmedel. Och visst kan jag hålla med om att det finns nackdelar med att till exempel inte anteckna med papper och penna. Inte säger jag heller emot att datorer kan vara en källa till distraktion. Men här gäller det för lärarkåren att se möjligheterna.

För tänk så mycket man faktiskt kan göra med teknikens hjälp! Vi pratar om en helt ny värld och tusentals nya undervisningsmetoder som kan komplettera, inte ersätta de gamla. Dessutom är det mer än viktigt att dagens elever lär sig både att tänka källkritiskt på nätet och att skydda sig från digitala fällor. Något man bäst lär sig genom att faktiskt sitta vid en dator.

Datorer i skolan är en nödvändighet